Avenul Cioaca Mare
vote data
Descriere
Avenul Cioaca Mare
Coordonate GPS: 45°13'13.30"N 21°58'20.80"E

Avenul se dezvoltă pe un sistem de fracturi orientate predominant nord-nord-vest – sud-sud-vest. Până la -75m reţeaua este constituită din galerii descendente ce alternează cu puţuri de maximum 30 m. Pe această porţiune se întâlnesc des nivele de eroziune, meandre, piliere, parţial acoperite de speleoteme*. Avenul se continuă cu o galerie de peste 100 m dezvoltată pe față de strat şi care include cinci puţuri ce au captat succesiv cursul subteran. Ultimele două puţuri joncţionează și interceptează o mare diaclază înclinată, de peste 50 m. Cu un grad de dificultate mediu, peștera se poate vizita în tot cursul anului, cu echipament adecvat (echipament TSA**, coardă, cizme de cauciuc, salopetă, cască de protecţie, lanternă) și necesită cunoaşterea Tehnici Speologiei Alpine.
* Speleotemă - concrețiune (agregat mineral de formă sferică sau neregulată, format prin depunerea rocilor sedimentare în jurul unui corp străin și prin concentrarea substanțelor minerale din soluții apoase. ) a peșterilor, prin precipitare fizico-chimică.
**TSA – Tehnica Speologiei Alpine.